Farma se pomalu připravuje na složitý proces certifikace. Honza a Veronika pod odborným dohledem vybírají vhodnou část pozemku pro plánovaný chov koz a ovcí. Dokumentární reality show (2010)

Cílem Honzy a Veroniky je vybudovat na Malé farmě ekologické hospodářství. Tento náročný dvouletý proces certifikace zahajují posouzením svých možností specializovanou firmou, která je pro tento účel určena ministerstvem zemědělství. Biohospodářství bude znamenat lepší zhodnocení budoucích potravin z Malé farmy, ale zároveň také vyšší náklady. Kuklovští farmáři proto přemýšlejí, zda alespoň část farmy nezanechat v režimu klasičtějšího integrovaného hospodářství, které není tak ekonomicky náročné.

foto: Martin Mrnka a Tomáš Volejník

Stopáž26 minut
Rok výroby 2010
 ST HD