Dobové provedení oratoria o sváru pozemské a nebeské lásky, se kterým se italský skladatel ucházel o místo kapelníka u vídeňského dvora

Neobyčejnou atmosféru ostravského kostela svatého Václava a jedinečný zážitek z mistrovského provedení hudby pozdního baroka nabídneme divákům poslední sobotu před vánočními svátky.

Antonio Caldara byl jedním z nejvýznamnějších skladatelů oratorií. Zachovalo se jich celkem dvacet pět a Magdalenu u nohou Kristových zkomponoval pravděpodobně v roce 1697 nebo 1698 jako třetí v pořadí.

Hlavní představitelka, Magdalena, je oblíbenou postavou v uměleckých dílech s náboženskou tematikou. Byla ztotožňována s hříšnicí v Lukášově evangeliu, která se po svém obrácení stala jednou z nejbližších průvodkyň Ježíše.

V první části díla se Marie Magdalena rozhoduje, zda si zvolí cestu světských radovánek nebo se bude kát a zasvětí svůj život Bohu. O její duši bojují Láska pozemská, představovaná ženským hlasem, protože právě Eva byla prapůvodcem hříchu, a Láska nebeská v podání kontratenora, jako bezpohlavního hlasu z nebes. Magdalenina sestra Marta vyzývá k následování Boha, což Magdalena učiní.

Ve druhé části oratoria se ocitáme v domě Farizeje, který pochybuje o opravdovosti Magdalenina pokání. Ta v Ježíšově přítomnosti své rozhodnutí několikrát potvrzuje a Ježíš ji přijímá. Láska nebeská vítězí.

Napište nám