O bojích v Libyjské poušti za 2. světové války

V době, kdy nebylo jisto, že „Tisíciletá říše“ nebude skutečně trvat tisíc let, se v Anglii a v Palestině zformovaly československé vojenské jednotky, jejichž příslušníci na sebe dobrovolně vzali závazek bojovat za obnovení státní samostatnosti. V roce 1941 vyrazil z Palestiny do Libyjské pouště ll. prapor – Východní, jenž se šest měsíců podílel na obraně strategického přístavu Tobrúk před Italy a Němci. V roce 2009 se veterání Východního praporu vydali v doprovodu kamery na místa „ozvěn bojů“ a autoři k jejich vzpomínkám přiřadili kontrapunkticky i pohledy účastníků z „druhé strany“, vojáků Afrikakorpsu.

Napište nám