Československá armáda se v očích řady občanů nezbavila nálepky vojska, které v klíčových okamžicích nebylo nasazeno do válečných operací. Politická reprezentace dala v těchto momentech přednost jiným řešením.

Přesto měla československá armáda na velitelských postech osobnosti, které v krizových momentech prokázaly nebývalou osobní statečnost. Jen během druhé světové války se do odboje zapojil každý druhý generál předválečné československé armády. Každý šestý zahynul. Někteří byli popraveni, další zemřeli ve vězení.

Ti, kteří přežili, museli po válce v souvislosti s bolševizací armády čelit ústrkům. A po roce 1948 otevřené perzekuci. „Nebudeme dělat z generálů komunisty, ale z komunistů generály“, řekl jasně Klement Gottwald. V generálských uniformách se tak začala objevovat i řada smutných postav.

Dokumentární cyklus Generálové přibližuje historii československé armády prostřednictvím osudů některých z jejích nejvyšších velitelů.