Pohnuté životní příběhy Angličanek, které se za 2. světové války provdaly za československé vojáky v Británii a po příjezdu do Československa sdílely se svými muži nehorázné perzekuce komunistického režimu. Režie O. Strusková

Inspirací pro vznik tohoto filmu se stala úspěšná kniha Rosemary Kavanové Cena svobody, s podtitulem Život Angličanky v Praze.

Až dosud se tvůrci dokumentárních i hraných filmů zabývali převážně osudy čs. letců, příslušníků R.A.F., a to jak za války v Británii, tak krátce po ní. Příběh Rosemary Kavanové, jakož i dalších „válečných nevěst“ („war brides“) je nový tím, že poukazuje na neméně pohnuté osudy příslušníků čs. pozemních jednotek v Británii a následně mapuje osudy jejich rodin v průběhu dalších třiceti let v souladu s vývojem naší tehdejší poválečné historie. Anglických manželek, ať už se jmenovaly Rosemary, Lily, Ivy, Peggy, či Yvonne, k nám přišlo z Británie v prvních poválečných letech na devět set. Jejich ideály o sociálně spravedlivé společnosti a mladistvá touha po dobrodružství je přivedly do zcela neznámé, pro ně možná exotické země, a postavily je po bok mužů, jejichž osudy učinily z původně naivních dívek silné osobnosti s realistickým pohledem na svět. Se svými českými muži, veterány druhé světové války, založily rodiny a doufaly ve šťastný a spokojený život. Jenže přišla stalinská padesátá léta, reformní Pražské jaro, následná sovětská okupace a tzv. normalizační éra. Počet válečných nevěst se u nás snižoval tak, jak se snižovaly naděje českého lidu na lepší časy. Mnohé z nich postupně ztrácely iluze a vracely se domů. V Čechách, na Moravě a na Slovensku zůstala slabá polovina z jejich původního počtu a dnes, kdy by nám mohly poskytnout jedinečné svědectví o tom, co za ta dlouhá léta ve své „adoptivní vlasti“ prožily, už téměř žádná z nich nežije.

Film vznikal v letech 2010–2017, v tomto časovém rozpětí se autorům podařilo zaznamenat životní zážitky a zkušenosti alespoň pěti z „válečných nevěst“ a zpracovat jejich příběhy do filmu, který vzdává hold nejen jim samotným, ale dodatečně také jejich statečným mužům. Je kombinací autentických výpovědí, filmových archivů a inscenovaných sekvencí, které se vzájemně obsahově i obrazově doplňují a utvářejí ucelený obraz doby, v níž od osvobození v roce 1945 až do počátků normalizace naše země žila.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2017
 P ST AD HD
ŽánrDokument