Farmacie je vědní obor, kde je možné uplatnit svou touhu pomáhat jiným a účastnit se úžasného procesu navracení ztraceného zdraví. Připravil Z. Pojman

Každý obor má svoji historii. V oblasti farmacie a léčitelství jde o dějiny velmi dramatické, neboť vývoj těchto oborů kráčel cestou pokusů a omylů. Ani současnost se však nevyhnula přešlapům s nedozírnými následky na lidském zdraví. Historie začínající stovky let před naším letopočtem je prostě plná pozoruhodných objevů a zvratů. Už přírodní národy znaly léčivé schopnosti nejrůznějších rostlin. V modernějších stoletích pak lékárníci přišli na to, že neléčí rostlina celá, ale jen některé látky, které rostlina obsahuje. Lze bez nadsázky říci, že farmaceutická fakulta ve svém vědeckém snažení tvoří jakýsi most mezi současností a minulostí. Byliny tu nejsou vedlejším tématem a moderní chemie dokáže obdobné látky vznikající v rostlinách vyrobit v dostatečném množství a levněji, než kdybychom je získávali z rostlin. Spolupráce odborníků na obou stranách výzkumu je tu naprostou samozřejmostí.

Stopáž22 minut
Rok výroby 2013
 P ST