O vědě a vědcích

Cyklus portrétů českých vědců, kteří představují nejzajímavější výsledky svého bádání