Ohlédnutí za prázdninovými výlety, symbolické zahájení nového školního roku i připomenutí toho, že to naše děti nemají zrovna snadné. Diktuje Z. Svěrák. Režie V. Křístek

Česká televize připravila na první den nového školního roku pro své diváky již tradičně pořad Diktát. V tomto roce jsme pro zkoušku pravopisu vybrali oblíbené výletní místo – Koněpruské jeskyně. Zdeněk Svěrák si pro děti i rodiče připravil text, který potěší, pobaví, ale hlavně otestuje jejich schopnost zdolávat nástrahy češtiny. Diktát představuje ohlédnutí za prázdninovými výlety a zároveň již tradiční symbolické zahájení nového školního roku. Srdečně zveme k obrazovkám všechny, kdo mají chuť si prověřit, jak dokonale svou složitou mateřštinu ovládají.

Zobrazit správnou podobu diktátu

Koněpruské jeskyně

Právě jsme dorazili do vápencového území Českého krasu, kde je konečný cíl naší cesty, ves Koněprusy. Nedaleko se tyčí kopec Kobyla, zatímco nám se zalíbilo návrší Zlatý kůň. A v jeho hloubi se ukrývá nejrozsáhlejší jeskynní komplex v Čechách, Koněpruské jeskyně.

Když byly v roce 1950 objeveny, našly se tu četné zkamenělé kosti pravěkých zvířat. K těm největším patřili tygři šavlozubí i jeskynní medvědi, ale mezi nejvzácnější objevy patřily kosterní pozůstatky sobí a tuří.

Velké překvapení poskytl novější nález zrezivělých plechových plátů a nářadí na místě, které se dnes nazývá Mincovna. Tady v druhé polovině 15. století neznámí penězokazi razili falešné husitské haléře se znakem českého lva.

Stopáž14 minut
Rok výroby 2010
 P