Půl století proměn krajiny, jejího obyvatelstva i životních podmínek v Krušnohoří

Krušnohoří patřilo po staletí k nejrozvinutějším krajům Zemí koruny české nejen díky bohaté těžbě rud, ale i rozvoji dnes již zaniklých řemesel. Zlaté časy kraje, osídleného převážně německým obyvatelstvem, rázně ukončila druhá světová válka a poválečné odsuny. Z prosperujících městeček se během několika let staly vylidněné osady a celá řada vesnic navždy zmizela z map. Například v obci Jelení s původně několika stovkami obyvatel v době natáčení žil jediný trvalý obyvatel. Lepší časy Krušnohoří nepřinesla ani léta znovunabyté svobody. Příhraniční kraj zůstal i po otevření hranic nadále izolován a navzdory vzrůstající oblíbenosti pohoří u turistů jde o stále stejně zakleté místo. Jak se v něm žije starousedlíkům, kteří na vlastní oči sledují, jak jsou zdejší životní podmínky krušnější a krušnější, zachytil ve svém dokumentárním snímku v roce 2009 Zdeněk Jiráský.

Napište nám