Znovu probuzené řeholní řády a kongregace pěstují duchovní život a pomáhají občanské společnosti (2010). Režie M. Šandová

Název řádu pochází od kláštera ve městě La Trappe, kde v 17. století došlo k reformě cisterciáckého řádu. Trapisté zachovávají řeholi svatého Benedikta. Tuto řeholi vystihuje latinské heslo „Ora et labora“, což v překladu znamená modli se a pracuj. Trapističtí mniši se živí vlastní prací v zemědělství, lesním hospodářství, ale také vaří pivo nebo vyrábějí speciální potraviny. Žijí mlčenlivým životem, hovoří jen při potřebě spolupráce, vyučování nebo rozhovorech s představenými. Ticho vytváří prostor pro vnímání Boha. Jejich život má přísná pravidla. Vstávají velmi časně ráno a během dne se střídají pravidelné modlitby, bohoslužby, duchovní četba s manuální prací. V České republice působí trapisté teprve od přelomu milénia a centrem řádu se stal klášter v Novém Dvoře, jenž je sám o sobě působivou stavbou.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2010
 ST HD