Znovu probuzené řeholní řády a kongregace pěstují duchovní život a pomáhají občanské společnosti (2010). Režie A. Hynková

Congregatio Jesu je nový název ženské řeholní společnosti, kterou pamětníci znají spíše pod označením Anglické panny. Založila ji roku 1609 Angličanka Mary Ward. Posláním mělo být vzdělávání a výchova dívek. Tato kongregace byla na svou dobu velmi novátorská. Zřekla se například klauzury, což se u ženského řádu stalo poprvé v historii, zasazovala se o rovnoprávnější postavení žen. Zpočátku provázelo Mary Wardovou i Anglické panny velké nepochopení. V roce 1631 byla tato kongregace dokonce papežem Urbanem VIII. rozpuštěna. Papežského uznání se jí dostalo až v 18. století. Teprve v červnu 2003 se naplnilo přání zakladatelky Mary Wardové a její řeholní společenství mohlo mít v názvu Ježíšovo jméno: Congregatio Jesu. Za dnešním působením řádových sester se vypravíme na zámek ve Štěkni či do Horního Maxova.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2010
 ST