Znovu probuzené řeholní řády a kongregace pěstují duchovní život a pomáhají občanské společnosti (2010). Režie P. Šícha

V roce 2005 se v médiích objevila zpráva, že český oblát P. Robert Musil, misionář působící na Haiti, byl unesen bandity. Málokdo věděl, co slovo oblát znamená…

Obláti jsou považováni za specialisty pro nejtěžší misie. Mají pomáhat tam, kde je církev potřebuje. Většinou jsou vysláni k těm nejubožejším. Roku 1841 se vydali první obláti do Kanady. Působili jako misionáři v ledových pustinách Arktidy. Roku 1848 vznikají jejich misie na Cejlonu, o tři roky později začínají pracovat v Africe.

U nás vznikl první konvent ve Varnsdorfu roku 1911. Dnes působí obláti v mnoha zemích světa. Roku 1991 byla obnovena česká provincie Misionářů oblátů Neposkvrněné Panny Marie. Nové základy komunity položil P. Zdeněk Čížkovský. Tento kněz po svém útěku před komunismem vstoupil k oblátům v Jižní Africe, kde potom působil 40 let jako misionář u Zuluů. Když se vrátil do naší vlasti, tvrdil, že nejtěžší misijní práce je u nás. Zuluové jsou sice divocí, ale na rozdíl od Čechů něčemu věří…

Stopáž26 minut
Rok výroby 2010
 ST