Radostná zvěst a masmédia. Režie J. Hovorka

Kongregace Dcer svatého Pavla byla založena roku 1915 v Itálii blahoslaveným Jakubem Alberione. Posláním paulínek je šíření Božího slova pomocí sdělovacích prostředků. U nás žije malá mezinárodní skupina, která se věnuje zejména nakladatelské činnosti. Ale není jim cizí ani internet a ostatní sdělovací prostředky. Jejich dvě pražská knihkupectví jsou čtenáři opravdu vyhledávaná. Nejen kvůli literatuře, ale i díky přátelskému přístupu.

Režisér J. Hovorka nám umožní nejen nahlédnout do každodenního života paulínek, ale budeme i svědky slibů české dívky, konvertitky, která do této kongregace vstoupila.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2010
 P ST