Znovu probuzené řeholní řády a kongregace pěstují duchovní život a pomáhají občanské společnosti (2010). Režie S. Lazarová

Pokud bychom hledali mezi členy řádů a kongregací ty nejhravější, zvítězili by pravděpodobně salesiáni a salesiánky – Dcery Panny Marie Pomocnice. Své aktivity věnují totiž dětem a mládeži. Typický je pro ně preventivní výchovný systém. Řeholní společnost salesiánů, jejímž posláním bylo pomoci chlapcům z ulice, založil roku 1841 sv. Jan Bosco. Roku 1872 spolu se sv. Marií Dominikou Mazzarellovou založili kongregaci, která se věnuje výchově dívek. Salesiánky naleznete nejen ve školách všech stupňů, internátech a domovech mládeže, snaží se být nablízku mladým i v jejich volném čase a pomáhat jim ve chvíli, kdy to potřebují.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2010
 ST