Znovu probuzené řeholní řády a kongregace pěstují duchovní život a pomáhají občanské společnosti (2010). Režie J. Hovorka

Řád byl založen v roce 1534 sv. Ignácem z Loyoly a roku 1540 potvrzen papežem. Do převážně utrakvistických Čech přišli jezuité již v roce 1555. Prvních dvanáct členů řádu se usadilo na místě zpustlého dominikánského kláštera v Praze na Starém Městě u kostela sv. Klimenta. Vedle své náboženské činnosti – pastorační a misijní – Tovaryšstvo působilo zejména v oblasti školství, vědy, kultury, umění. Bohužel, právě tento řád se ocitnul v minulých staletích v předních řadách pro mocenské snahy ideologicky manipulovat obyvateli země, což výrazně pokřivovalo jeho obraz. Jak ale žijí příslušníci řádu, pro který je charakteristická pohyblivost a disponsibilita a důraz je kladen na osobní zbožnost, dnes?

Stopáž26 minut
Rok výroby 2010
 ST