Znovu probuzené řeholní řády a kongregace pěstují duchovní život a pomáhají občanské společnosti (2009). Scénář a režie M. Petřík

Hlavní patronkou tohoto řádu je jeho zakladatelka sv. Anežka Česká. Řád křižovníků vznikl z laického špitálního bratrstva. V jeho základech můžeme vystopovat vedle zásad sv. Augustina i ideje sv. Františka a sv. Anežky Přemyslovny. Posláním křižovníků byla péče o chudé, nemocné a o poutníky. Později, což souviselo s poklesem počtu duchovenstva, došlo k tomu, že se křižovníci začali zabývat hlavně duchovní správou na farách. Jak ale žijí tito rytíři dnes? Našli své místo ve světě jednadvacátého století?

Stopáž26 minut
Rok výroby 2009
 ST