Znovu probuzené řeholní řády a kongregace pěstují duchovní život a pomáhají občanské společnosti (2010). Režie M. Petřík

Hlavní patronkou tohoto řádu je jeho zakladatelka sv. Anežka Česká. Řád křižovníků vznikl z laického špitálního bratrstva a jedná se o jediný mužský církevní řád na světě, který založila žena. V jeho základech můžeme vystopovat vedle zásad sv. Augustina i ideje sv. Františka a sv. Anežky Přemyslovny. Posláním křižovníků byla péče o chudé, nemocné a o poutníky. Později, což souviselo s poklesem počtu duchovenstva, došlo k tomu, že se křižovníci začali zabývat hlavně duchovní správou na farách. Jak ale žijí tito rytíři dnes? Našli své místo ve světě jednadvacátého století?

Stopáž26 minut
Rok výroby 2010
 ST