Znovu probuzené řeholní řády a kongregace pěstují duchovní život a pomáhají občanské společnosti (2009). Scénář a režie S. Lazarová

Řád sv. Augustina vznikl roku 1256 z iniciativy papeže Alexandra IV. spojením několika poustevnických kongregací pod společnou řeholi. Za svého zakladatele augustiniáni považují sv. Augustina, ačkoliv mezi vznikem řádu a smrtí tohoto světce je prodleva 826 let. Tento řád nebyl založen pro nějakou přesně určenou činnost. Řeholníci se snaží odpovídat na potřeby doby. Augustiniáni působili zejména na školách, v duchovní správě a misiích. Mnozí z nich byli vynikajícími vědci. Připomeňme si například zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendela nebo hudebníka Pavla Křížkovského. Členem tohoto řádu byl i Martin Luther. Specifickým rysem řádu je zakládání laických bratrstev, která umožňují i nezasvěceným lidem stát se součástí augustiniánské rodiny a přiblížit se životu v evangeliu.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2009
 ST 4:3