Znovu probuzené řeholní řády a kongregace pěstují duchovní život a pomáhají občanské společnosti (2009). Scénář a režie J. Semschová

Karmelitáni v naší zemi v současné době prosluli zejména díky nakladatelství, ve kterém vydávají duchovní literaturu, ale také šířením kultu Panny Marie a Pražského Jezulátka, které znají díky karmelitánským misionářům lidé na celém světě. Řád karmelitánů, pro který je typické povolání k mystickému nazírání, niterný rozhovor s Bohem prostřednictvím meditace a modlitby, vznikl v druhé polovině 12. století. U počátků stála skupinka poustevníků, rytíři křížových výprav do Svaté země, kteří se usazovali a žili v pohoří Karmel. Bertold z Kalábrie se s dalšími 19 muži usídlil v jeskyni, ve které v 9. století žil údajně prorok Eliáš. Volné společenství bratrů se obrátilo na jeruzalémského patriarchu sv. Alberta, aby jim napsal pravidla života – řeholi, díky níž by se jejich způsob života stal dobrým. Podstatou spirituality karmelitánů se stalo následování proroka Eliáše v jeho horlivosti pro přítomného Boha a synovské oddanosti Panně Marii.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2009
 ST 4:3