Znovu probuzené řeholní řády a kongregace pěstují duchovní život a pomáhají občanské společnosti (2009). Scénář a režie V. Hájek

Řád premonstrátů založil roku 1120 sv. Norbert z Xanten ve snaze přiblížit duchovní činnost životu mimo zdi klášterů. Zásluhu na příchodu premonstrátů do českých zemí měl olomoucký biskup Jindřich Zdík. Roku 1140 bylo pro stavbu jejich prvního kláštera vybráno místo nazývané podle toho, že zde stály stráže na ochranu Pražského hradu, Strahov. Tento řád přispěl kromě rozvoje duchovního života i k rozvoji školství, knihovnictví a knihtisku, ale i ke kultivaci krajiny a hospodářskému pokroku. Z řad premonstrátů vzešlo i mnoho vynikajících učenců, vynálezců, umělců a vědců. Jak ale žijí premonstráti dnes a čím se zabývají? Kromě Strahova do jejich současných životů nahlédneme i v dalších významných klášterech v Teplé, Milevsku a Nové Říši.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2009
 ST