Znovu probuzené řeholní řády a kongregace pěstují duchovní život a pomáhají občanské společnosti (2009). Scénář a režie V. Hájek

Řád premonstrátů založil roku 1120 sv. Norbert z Xanten. Zásluhu na příchodu premonstrátů do českých zemí měl olomoucký biskup Jindřich Zdík. Roku 1140 bylo pro stavbu jejich prvního kláštera vybráno místo nazývané podle toho, že zde stály stráže na ochranu Pražského hradu, Strahov. Tento řád přispěl kromě rozvoje duchovního života i k rozvoji školství, knihovnictví a knihtisku, ale i ke kultivaci krajiny a hospodářskému pokroku. Z řad premonstrátů vzešlo i mnoho vynikajících učenců, vynálezců, umělců a vědců. Jak ale žijí premonstráti dnes a čím se zabývají?

Stopáž26 minut
Rok výroby 2010
 ST