Znovu probuzené řeholní řády a kongregace pěstují duchovní život a pomáhají občanské společnosti (2009). Scénář a režie L. Kaboš

Řád sv. Benedikta je nejstarším monastickým řádem západního mnišství. Benediktini kultivovali krajinu, odvodňovali močály, zakládali města a vesnice, pole, sady, zahrady, vinice a louky. Stavěli sirotčince, nemocnice, chudobince a jako první poskytovali pomocnou ruku pocestným. Benediktinské kláštery byly od počátku centry kultury a vědy. Humanismus a renesance by bez tohoto řádu těžko mohly vzniknout. Dokumentární film L. Kaboše nám umožní nejen nahlédnout do barvité historie tohoto řádu, ale i do současného života benediktinů v Čechách, jenž je spjatý hlavně se dvěma duchovními centry s tisíciletou tradicí – Břevnovským klášterem v Praze a opatstvím v moravském Rajhradu.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2009
 ST 4:3