Znovu probuzené řeholní řády a kongregace pěstují duchovní život a pomáhají občanské společnosti (2009). Scénář a režie P. Šícha

Řád Maltézských rytířů jako subjekt mezinárodního práva představuje nejmenší nezávislý stát na světě. Členové řádu se zavazují Kristu jako svému lennímu pánu a jako jeho vazalové se podřizují pouze papeži, který je náměstkem Krista na Zemi. Jsou nezávislí na světské moci. Posláním rytířů je ochrana a služba slabým, ubohým, postiženým a nemocným. Řád byl původně zaměřen na pomoc poutníkům do Svaté země a obranu Svatých míst a hranic křesťanského světa. Jak ale žijí lidé, kteří se snaží zachovávat rytířské ideály jednoho z nejstarších křesťanských řádů, dnes?

Stopáž26 minut
Rok výroby 2009
 ST 4:3