Patřily mezi venkovské ženy, které se nedaly zlomit, přestože je komunistický režim po roce 1948 začal krutě pronásledovat tak jako tisíce jiných kulaků

Sestry Nebeské – dcery kulacké

Nový cyklus publicistických dokumentárních filmů o „československých“ hrdinech, na které se často velmi rychle zapomnělo nebo zůstali úplně neznámými.

Václava Nebeská a Marie Ciprová, rozená Nebeská, patří mezi tisíce obětí tzv. rozkulačování, které uskutečnila KSČ podle sovětského vzoru. Rodina Nebeských byla postupně připravena o majetek, vystěhována z bydliště a dočasně přišla i o živitele rodiny, který byl uvězněn za nesplnění dodávek státu. Dcery Václava a Marie se pokusily bojovat s vysídlením tak, že uspořádaly podpisovou akci ve vesnici Chvojenec, kde rodina žila. Úřady ale své rozhodnutí nezměnily. Rodiče zvládli těžký osud a umožnili svým čtyřem dětem vystudovat. Václava Nebeská se stala středoškolskou profesorkou a Marie Ciprová lékařkou. Připravili: režie Vítězslav Romanov, scénář Adam Drda, dramaturg Jiří Sirotek, vedoucí projektu Čestmír Franěk.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2008
 ST
ŽánrMagazín