Cyklus portrétů významných osobností, jejichž jména jsou zlatým písmem napsána pod okny Národního muzea v Praze (2009). Režie M. Petřík

V roce 1754 kněz Prokop Diviš poprvé vztyčil na své zahradě u fary v Příměticích tyč se svou „machinou meteorologicou“. Nešlo samozřejmě o hromosvod v dnešním slova smyslu. Jeho zařízení mělo soustavně vyrovnávat napětí mezi nebem a zemí, a tak odvracet vznik bleskového výboje. A stalo se, soustava fungovala skvěle.

Prokop Diviš však sestrojil ještě jeden slavný přístroj – dalo by se říci, že šlo o jakéhosi předchůdce dnešního syntetizátoru – nazvaný Zlatý Diviš, „Denis d’or“. Nástroj měl 790 kovových strun a byl poháněný elektřinou z primitivních baterií, tzv. leydenských lahví. Podle záznamů z roku 1753 mohl napodobit různé nástroje, jako harfu, klavír, lesní roh, fagot či klarinet – a Diviš prý mohl dát, když se mu zachtělo, ještě hráči elektrickou ránu. Je ale příznačné, že se tento unikátní výtvor po smrti svého vynálezce „nějak“ ztratil…

Stopáž13 minut
Rok výroby 2009
 ST