Osudy králů slavné panovnické dynastie v hraném dokumentu

Pořad na hranici dokumentárního a hraného filmu nás zavádí do éry vlády rodu Jagellonců, která se v naších zemích datuje do rozmezí let 1471 až 1526. Jagellonci v této době patřili k teritoriálně nejmocnějším královským rodům Evropy - sjednotili ji v dynasticko-správní celek a ovlivnili navždy historii a kulturu naší země. Na pražský dvůr však nastoupili ve složitých časech po dlouhém období bezvládí po smrti Jiříka z Poděbrad. Země hospodářsky strádala a pozice panovníka byla ohrožena ze strany šlechticů, kteří by převzetím dluhů mohli získat vyšší moc. Přesto se král Vladislav rozhodl nepřikročit k vládě tvrdé ruky a nakonec dovedl zemi k rozkvětu, který dokládá především řada působivých staveb (Vladislavský sál na Pražském hradě či dostavba chrámu sv. Barbory). Jeho syn Ludvík neměl příliš času pokračovat v otcových stopách, neboť střední Evropa se ocitla pod hrozbou turecké invaze a sotva dvacetiletý král byl naposledy spatřen na neslavném bojišti u uherského města Moháč. Po jeho smrti se uvolněného trůnu ujímá na dlouhá staletí rod Habsburků.

Film režiséra Zdeňka Jiráského vznikl v souvislosti s mezinárodním výstavním projektem EUROPA Jagellonica, který byl společnou iniciativou České republiky, Polska a Německa.

Napište nám