Polohraný dokument režisérky Ljuby Václavové.

Letos si připomínáme významné výročí narození i úmrtí novináře a spisovatele, jedné z nejvýznamnějších postav naší historie. Příběh polohraného dokumentu začíná v atmosféře poklidného vlastenčení, kdy Havlíčkův návrat z Ruska tuto hladinu poněkud naruší. Následuje ostrý střet Havlíčka s revolučními demokraty roku 1848, Havlíček sdílí Palackého názor, že jen velká středoevropská říše může zajistit malým národům bezpečnost před německou a ruskou rozpínavostí. Radikálové jim za to hrozí likvidací. Po prozrazeném májovém povstání a okupaci Prahy vojskem neudrží Havlíček Národní noviny a odchází do Kutné Hory, kde začíná vydávat Slovana, tehdy jediné svobodné noviny v zemi. Byl souzen, hájil se sám a soud vyhrál. Za několik dní pak byl policií deportován do Brixenu. Havlíček se z Brixenu vrací do Čech poté, co se zavázal, že se nebude politicky angažovat a bude se živit podnikáním. Brzy po návratu ale umírá. Karel Sabina, který patřil mezi radikály, už jako policejní agent, sepisuje Havlíčkův životopis, kde upravuje řadu Havlíčkových textů tak, aby z něj udělal revolucionáře. Naprosto v protikladu s tím, v co Havlíček věřil a pro co psal a pracoval.

V roli Karla Havlíčka uvidíte Marka Němce, Boženu Němcovou představuje Lenka Vlasáková, Karla Sabinu Martin Myšička a Františka Palackého David Prachař.

O osobnosti Karla Havlíčka z pohledu dneška hovoří psychiatr Cyril Höschl, politolog Bohumil Doležal, literární historik Martin C. Putna, novinář Adam Drda a historik Michal Kamp.

Napište nám