Návštěva u Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Režie J. Mudra

Obsah dílu

Přehrát vše

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Návštěva bude patřit Výzkumnému ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, kde se zpracovává řada vědeckých úkolů s přímým dopadem na mysliveckou a lesnickou praxi (pachové ohradníky pro zabránění střetu zvěře s vozidly, matematické programy modelování populací zvěře, problém bobra a další). Seznámí nás s nimi Ing. František Havránek.

Myslivecké sdružení Daněk Vranov
Další návštěva v Mysliveckém sdružení Daněk Vranov vlastně navazuje na předchozí díl cyklu na téma Myslivci a krajina, protože právě zdejší myslivci se pozitivními zásahy do krajiny zabývají – například čištěním a obnovou vodních zdrojů, což je také důležité pro životní podmínky zvěře. Zajímavostí se u nich ale našlo více – třeba i jejich chov daňků ve volnosti.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2010
 P ST