Putování francouzskými regiony za historickými svazky a netušenými vztahy této země a naší domoviny (2008). Režie J. Boněk

Klikněte pro větší obrázek Socha Karla Velikého před Notre Dame byla postavena na památku císaře, který se pokusil sjednotit všechny křesťany západní Evropy. V roce 800 ho v Římě papež Lev III. korunoval na císaře Říše římské. Po bitvě u Canburgu jsme pak jeho synovi Pipinovi ročně odváděli 500 hřiven stříbra a 120 volů. O tomto poplatku píše už Kosmas ve své Kronice Čechů.

Klikněte pro větší obrázek Vedle Obchodní burzy stojí neobvyklý sloup. Kdysi tady býval středověký palác, který Jan Lucemburský získal jako důkaz přízně od budoucího krále Filipa z Valois. Palác byl pojmenován Hôtel de Bohême a ještě na mapě ze 16. století je zachována jeho podoba.

Klikněte pro větší obrázek Na ostrově Cité vyrostlo středověké sídlo francouzských panovníků, z něhož malá část se zachovala v areálu dnešního Justičního paláce. Královský palác i kapli Sainte-Chapelle důvěrně poznal jak Jan Lucemburský, tak i jeho syn. Při pohledu od řeky Seiny tu z fasády ještě zřetelně vystupují jeho původní věže.

Klikněte pro větší obrázek Sainte-Chapelle nechal roku 1248 Ludvík Svatý postavit jako schránku pro vzácnou relikvii, údajnou Kristovu korunu a část Kristova kříže. Kaple byla současníky uctívána jako „brána do nebes“. Tady sedmiletého Karla (IV.) zasnoubili s mladičkou Blankou z Valois, která se později stala jeho první manželkou.

Klikněte pro větší obrázek V kostele je vedle Moliéra a kardinála Richelieu pochován i generál François de Chevert. Za války o rakouské dědictví se v listopadu 1741 účastnil dobytí Prahy a stal se pak vojenským velitelem města. Nakonec tu zůstal jako velitel zbytku francouzské posádky až do kapitulace v lednu 1743, kdy Prahu s veškerou výzbrojí opustil.

Klikněte pro větší obrázek Vendômský sloup nedaleko budovy Opery je bitevními výjevy zcela zaplněn. Pro nás může být zajímavé, odkud se vzal kovový materiál na tyto historické reliéfy. Je to náš Slavkov, kde Napoleon ukořistil tolik nepřátelských děl, že je nechal přetavit v jedno velké umělecké dílo.

Klikněte pro větší obrázek Vysoký sloup uprostřed náměstí se sice jmenuje Červencový, ale ten název se vztahuje k červenci 1830, kdy revoluce v Paříži smetla z trůnu francouzského krále Karla X. Jeho příbuzný, císař František I., mu nabídl, aby se usadil v Praze. Karel X. skutečně se svým malým dvorem později na Pražský hrad přijel.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2008
 ST AD 4:3