Listopad 1939 na našich vysokých školách. Kam se na šest let poděli studenti, profesoři a univerzitní budovy? A jak tragicky protektorát zasáhl i vysokoškoláky v Příbrami?

Je tomu už osmdesát let, kdy 17. Listopadu 1939 došlo k uzavření českých a moravských vysokých škol. Už den předtím německá policie obsadila koleje univerzit v Praze, Brně a také dnes již neexistující Vysokou školu báňskou v Příbrami. Stovky studentů i profesorů čekal pobyt v koncentračním táboře Sachsenhausen, mnozí z nich se vrátili se zdravotními následky na celý život. Devět studentských představitelů bylo v Praze pro výstrahu hned zastřeleno. Jako odveta za předchozí studentské nepokoje. To vše jsou vcelku známá fakta. Méně známé ovšem je, jak studenti i profesoři prožili celých šest let protektorátu? Na kolik byli pasivní, či na kolik se přidali k odboji? A zda se některým snad podařilo během války i někde studovat? A jestli někteří dokázali navzdory válce pokračovat ve své vědecké práci? A jak uzavření českých vysokých škol přivítali jejich němečtí univerzitní kolegové? Mezi studenty, do jejichž osudů zasáhl 17. listopad 1939, byla také řada známých a rozdílných osobností jako třeba Bohumil Hrabal, Čestmír Šikola nebo Vojmír Srdečný, který zemřel letos v srpnu jako poslední ze studentů uvězněných v Sachsenhausenu.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2019
 P ST HD