Posledními obyvateli české kotliny před Slovany byli Germáni. Co po nich u nás zůstalo?

Slované se začali objevovat v české kotlině v druhé polovině 6. století. Přicházeli na území, které postupně opouštěly germánské kmeny. Asi nejznámější především z římských pramenů jsou Markomani a jejich vládce Marobud, který měl mít sídlo v 1. století po K. někde v dnešních Čechách. Germánské kmeny obývaly toto území zhruba pět set let. Co o nich vypovídají archeologické nálezy? Jak husté bylo osídlení a proč nakonec odešly?

Stopáž52 minut
Rok výroby 2014
 P ST