Proč zasahují lidskou civilizaci vlny chudoby a jak s ní bojovat?

Chudobince, chorobince a siročince to byly instituce, které měly už od středověku pomáhat potřebným lidem. Určité systémy této pomoci vznikaly v 18. a 19. století. Jak fungovaly a jak se měnily s růstem počtu obyvatel a tedy i těch, kteří potřebovali pomoc?

Stopáž52 minut
Rok výroby 2014
 P ST