Souboj o podobu Staroměstského náměstí v Praze. Kdo a proč vztyčil sloup v roce 1650? A kdo a proč jej boural v listopadu 1918? A dokážou se už dnes tolerovat Jan Hus a Neposkvrněná Panna Marie a jejich příznivci?

Tento rok nabraly na síle protestní akce odpůrců obnovení Mariánského sloupu v Praze na Staroměstském náměstí. Na první pohled jde sice o spory hrstky pražských intelektuálů (věřících i nevěřících) o podobu náměstí, které dnes je spíše centrem turistického ruchu než české historie. Ve skutečnosti má ale jejich spor mnoho rovin, přesahujících příběh jednoho pomníku a jednoho náměstí. Na kolik je v nás po všech dějinných peripetiích vzájemná tolerance? Jak vykládat různé historické události a jsme schopni nezamlčovat nehodící se fakta? Je staré umělecké dílo dnes už „jen a jen“ uměleckým dílem a památkou, nebo také stále i symbolem své doby a její ideologie? Jak obnovovat zničené památky a lze je na historických místech nahrazovat kopiemi? Lze tak snadno překrýt dávnou dogmatickou netoleranci současnou tolerancí? A do jaké míry jsou v nás na začátku jednadvacátého století stále živé katolické, nekatolické, národovecké a jiné představy a výklady?

Stopáž52 minut
Rok výroby 2012
 ST