Přehled dílů

59
alternative text

Martin Luther

Muž, který změnil mapu církve

alternative text

Martin Buber

Mistr dialogu

alternative text

Svatý Norbert

Český patron, zakladatel řádu premonstrátů

alternative text

Roger Schutz

Muž, který oslovil mládež

alternative text

Svatý Kryštof

Patron bezpečných cest

alternative text

Jan Valerián Jirsík

Biskup, spisovatel, vlastenec a národní buditel

alternative text

Vzkříšený Lazar

Muž, který vstal z hrobu

alternative text

Johann Sebastian Bach

Dotknout se člověka i nadpozemských výšin

alternative text

Svatá Lucie

Panna a mučednice spojovaná se světlem

alternative text

Josef Štemberka

Lidický farář

alternative text

Sören Kierkegaard

Niterný svědek pravdy

alternative text

Hildegarda z Bingenu

Rýnská Sibyla a léčitelka

alternative text

Antonín z Padovy

Františkánský kazatel, jehož přímluvám je připisováno mnoho zázraků

alternative text

Virgil

Irský kosmograf a misionář Korutan

alternative text

Mistr Jan Hus

Hledač a obhájce pravdy

alternative text

Jisrael ben Eliezer, zvaný Baal Šem Tov

Zakladatel chasidismu

alternative text

Terezie z Lisieux

Dobrodružství velké lásky

alternative text

Jan Evangelista Urban

Význačný český filozof a teolog 20. století

alternative text

Divotvůrce Serafim Sarovský

Pravoslavný asketa a prorok, uzdravovatel nemocných

alternative text

Tomáš Akvinský

Učitel národů

alternative text

Svatý Dominik

Zakladatel kazatelského řádu dominikánů

alternative text

Albert Schweitzer

Ogongo – duch naděje a víry

alternative text

Pater Pio

Muž, který uměl číst v srdcích

alternative text

Gregor Johann Mendel

Mnich, který se stal otcem genetiky

alternative text

Arnošt z Pardubic

Přítel a rádce Karla IV., který byl prvním pražským arcibiskupem a kancléřem nové univerzity

alternative text

Cefferino Jiménez Malla

První Rom, který byl blahořečen

alternative text

Jan Křtitel

Muž, který pokřtil Krista

alternative text

Alexandr Něvský

Ruský panovník a vojevůdce, který byl prohlášen za svatého

alternative text

Thomas More

Humanista a reformátor, který díky víře v posvátnost sňatku skončil na popravišti

alternative text

Ignác z Loyoly

Zakladatel řádu jezuitů

alternative text

Karel Slavíček

Český vědec a misionář, který se stal oblíbencem čínského císaře

alternative text

Blahoslavený Hroznata

Ušlechtilý rytíř, který se stal patronem premonstrátů

alternative text

Fra Angelico

Mnich, který se štětcem dotýkal nebe

alternative text

Josef Zvěřina

Teolog lásky a radosti

alternative text

Kryštof Harant

Cesta renesančního intelektuála

alternative text

Odorik z Pordenone zvaný Oldřich Čech

První Evropan, který vstoupil do Tibetu

alternative text

Marie Magdalena

Obrácená hříšnice

alternative text

Jan Milíč z Kroměříže

Ohnivý kazatel

alternative text

Svatá Barbora

Dívka, kterou popravil vlastní otec

alternative text

Cyril a Metoděj

Misionáři ze Soluně

alternative text

Kosmas

Autor dějin národa

alternative text

Svatý Augustin

Hledač smyslu života

alternative text

Marie Elekta

Karmelitka, která uzdravuje

alternative text

Poustevník Ivan

Boj s démony v samotě

alternative text

Svatá Zdislava

Matka vyhoštěných

alternative text

Rabi Löw

Studnice moudrosti

alternative text

Svatá Anežka Česká

O přemyslovské princezně, která vstoupila do chudého řeholního řádu a vysloužila si titul patronky naší země

alternative text

Petr Chelčický

Revolucionář evangelia

alternative text

Svatý Josef

Nenápadný chlap

alternative text

Svatý František z Assisi

Snoubenec paní Chudoby

alternative text

Svatá Ludmila

Nepohodlná babička

alternative text

Svatý Jan Nepomucký

Obhájce mlčení

alternative text

Svatý František Saleský

Patron novinářů a spisovatelů

alternative text

Jeroným Pražský

Osud hledajícího intelektuála

alternative text

Patronka Evropy Edita Steinová

Karmelitánka židovského původu sv. Terezie Benedikta od Kříže

alternative text

Svatý Martin Tourský

Muž na bílém koni

alternative text

Svatý Valentin

Patron věrné, čisté lásky

alternative text

Svatý Prokop

Příběh nepohodlného českého patrona

alternative text

Svatý Vojtěch

První Evropan