Jaká finanční, politická a umělecká tajemství byla za obrovským kulturním přínosem nákupu francouzské sbírky pro Národní galerii?
Nákup století - 1923: Zrod francouzské sbírky

Dokument mapuje historii a okolnosti vzniku tzv. Francouzské sbírky Národní galerie. Pod tlakem vnějších okolností se v roce 1923 státní aparát rozhodl nakoupit francouzská umělecká díla za tehdy bezprecedentních pět miliónů korun. Vše proběhlo velmi rychle a v tajnosti. Dokument se snaží hledat odpovědi na otázky s nákupem spojené a dotýká se tehdejšího kontextu česko-francouzských vztahů. Zvláštní byl průběh státního nákupu, kdy se nakupujícím podařilo překonat limity, stanovené státní komisí a zahrnout do státního nákupu několik děl, která byla považována za nepřijatelná. Díky erudici a odvaze kupujících se během dvou měsíců podařilo shromáždit obdivuhodnou kolekci děl, která dodnes tvoří organický celek. Mohla to být opravdu náhoda nebo za tím vším stál důmyslný plán, o kterém zatím nevíme? Dokument obsahuje bohaté archivní materiály, připomíná konkrétní umělecká díla a zachycuje také současné dění v Národní galerii, které se sbírky týká. Hovoří v něm odborníci jako například kurátorky Národní galerie Anna Pravdová, Monika Sybolová a Ruth Peterová, historik umění Nikolaj Savický, francouzská historička umění Brigitte Leal, historik Antoine Mares a další.

Napište nám