Zakladatel kazatelského řádu dominikánů. Režie S. Lazarová

Atributem sv. Dominika, skvělého kazatele, který vynikal soucitem a schopností vcítit se do druhých lidí, je pes s pochodní v tlamě. Když ho totiž jeho matka počala, měla vidění, že ve svém lůně nosila psíka, který držel v tlamě hořící pochodeň a jakmile opustil její tělo, zdálo se, že zapálí celou zem. Bylo to považováno za znamení, že počne velkého kazatele, který štekotem svatého učení, probudí ze spánku hříšníky.

Stopáž13 minut
Rok výroby 2008
 ST 4:3