Humanista a reformátor, který díky víře v posvátnost sňatku skončil na popravišti. Režie M. Kučera

Tento vynikající právník, politik a spisovatel je považován za jednoho z největších vzdělanců své doby. Jeho nejznámějším dílem, kterým vstoupil nejen do světové literatury, ale i politologie, je Utopie. Obrazem ideálního sociálního společenství, chtěl nastavit zrcadlo společnosti, ve které žil. Thomas More zastával úřad lorda kancléře a byl přítelem a spolupracovníkem Jindřicha VIII. Později ale došlo mezi ním a panovníkem k roztržce a život tohoto světce byl ukončen na popravišti.

Stopáž13 minut
Rok výroby 2008
 P ST 4:3
ŽánrDokument