Světec českého původu se stal prvním Evropanem, který došel do Tibetu (2008). Připravil M. Petřík

Málokdo ví, že i my máme svého Marca Pola. Muže, který podnikl ve 14. století neuvěřitelně dobrodružnou výpravu do Asie. Cesta tohoto františkánského misionáře trvala čtrnáct let. Vrátil se z ní na smrt nemocný, a proto nemohl o své misi osobně spravit papeže. Jeho vyprávění o cestě do Tibetu proto zaznamenal slezský františkán Jindřich z Kladska. Cestopis se brzy stal velmi populární a byl opsán stopadesátkrát, což v oné době bylo velmi nezvyklé. Jeho nadšeným čtenářem byl prý i Kryštof Kolumbus. Brzy po smrti byl Odorika z Pordennone uznán za svatého, ale jen pro Aquileijský patriarchát. K jeho blahořečení došlo až roku 1755 za působení papeže Benedikta XIV. a je ctěn jako patron misionářů i jako „apoštol Číňanů“.

Stopáž13 minut
Rok výroby 2008
 ST 4:3