Česko jedna báseň

Česko jedna báseň: Lubor Kasal

Česko jedna báseň

Česko jedna báseň: Lubor Kasal

Obsah dílu

Básník a publicista Lubor Kasal se narodil 24. ledna 1958 v Praze. Studoval na stavební fakultě ČVUT, rok pracoval jako učitel na základní škole. V roce 1984 absolvoval Pedagogickou fakultu UK, poté byl jazykovým redaktorem v Státním nakladatelství technické literatury, odkud přešel jako redaktor do Státního pedagogického nakladatelství.

Od roku 1990 působil jako redaktor a v letech 1993–2000 a znovu od roku 2005 jako šéfredaktor literárního časopisu Tvar. Spolupracoval rovněž se surrealistickou revuí Analogon. Žije v Praze.

Lubor Kasal sehrál v české poezii devadesátých let roli mladého rozhněvaného muže. Jeho básně jsou hrubozrnným, poněkud zdeformovaným zrcadlem lyrického civilismu šedesátých let (Pištory, Juliše, Kabeše aj.), ale je v nich skryto i podloží ohlasů poezie dekadentní, hlaváčkovsky sršaté a karáskovsky artistní. Kasalovo básnické dílo je rovněž svébytnou konfrontací s Halasem a Holanem, nikoli s jejich andělskou metafyzičností, ale s neobarokní produchovnělostí míst a dějů, nesouvisejícím s žádným stojícím chrámem, ale spíš s náhodně roztroušenými balvany, jež po božím příbytku zůstaly osiřele ležet v krajině. Způsob Kasalova básnění je velmi konkrétní, adresný, občas drsně přízemní a banální, ale doprovázený invenční jazykovou morfologií, plnou neologismů, jež od holé věcnosti přechází někdy až k vulgaritě. Kasal je odchovancem recitačních pořadů Mirka Kovaříka Zelené peří.

Play
8 minut
Další díl
Božena Správcová

Přehled dílů

69 dostupných

Napište nám

Související pořady