Tragikomický životní příběh jednoho z nejoriginálnějších českých umělců a myslitelů 20. století.
Režie a scénář: Vít Zapletal.

Josef Váchal byl mimořádně nadaným umělcem. Ovlivněný expresionismem a dalšími směry se už za první republiky pokoušel o vlastní, stylově nevyhraněný umělecký styl. Jeho vrcholnými grafickými díly jsou knihy, které sám napsal, vytvořil jejich ilustrační doprovod a jen v několika exemplářích vytiskl i svázal. Nejznámější z nich je největší a nejdražší česká kniha Šumava umírající a romantická nebo Krvavý román, který se dočkal filmové adaptace. Výpovědi odborníků a váchalologů představují Váchala v jeho komplexnosti i neuchopitelnosti. Odhalují fascinující šíři a hloubku jeho svébytného výtvarného a literárního díla, ve kterém se vždy záměrně vyhýbal diktátu politické poptávky. Váchalův život přiblíží i četné dobové fotografie. Připomenou jeho dětství v Písku, umělecký i duchovní život v prvorepublikové Praze, trauma vojenské služby v Rakousko-Uherské armádě během první světové války i životní zlom v období německé okupace. Vzpomínky pamětníků přiblíží především závěr jeho života v 60. letech 20. století v malé obci Studeňany. Tomuto období se věnuje i hraná část dokumentu, která zachycuje Váchala jako excentrického starce obývajícího jednu místnost traktorové stanice – v té době znárodněného rodinného statku jeho družky Anny Mackové. V relativním klidu, který je možno mezi hlukem a smradem strojů nalézt, se věnuje čtení knih, psaní nekonečných dopisů i holému boji o přežití v nevyhovujících podmínkách malé vlhké komory, která je v posledních desítkách let jeho domovem. S Mackovou si vykají, baví se spíše sporadicky. Svátkem je pak příjezd pošťáka s důchodem, za nějž si Váchal v pojízdné prodejně nakoupí konzervy a v nedalekém Jičíně nové knihy. Místní obyvatelé se Váchala spíše straní, o jeho umělecké minulosti má málo kdo tušení. O to větším překvapením jsou události roku 1966, kdy v Galerii hlavního města Prahy uspořádají soubornou výstavu jeho celoživotního díla. Ta spouští dosud neviděný zájem o Váchala, který vrcholí v tragikomickém finále jeho života. Z Váchala se po jeho smrti stal fenomén, který vedl k založení knižního nakladatelství Paseka, vzniku několika recesistických spolků, vydání četných životopisných i odborných publikací, několika filmovým adaptacím jeho díla i divadelním hrám. Dokument, který vznikl ve spolupráci s Pardubickým krajem, městem Litomyšl a za podpory Galerie Kodl, s.r.o. zavede diváky také do Portmonea – Musea Josefa Váchala v Litomyšli.

Režie a scénář: Vít Zapletal.

Napište nám