Témata: Dezinformace ohledně očkování; Světový den rakoviny plic (sestřih brífinku); Ocenění pro výrobce hudebních nástrojů

Téma: Sedm měsíců od očkování v Česku
Téma: Dezinformace ohledně očkování
Host: Bohumil Kartous, mluvčí, Čeští elfové, ředitel, Pražský inovační institut (živý vstup)

Téma: Světový den rakoviny plic (sestřih brífinku)
Vystoupí: Martina Vašáková, náměstkyně ministra zdravotnictví pro zdravotní péči, přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK, Thomayerova nemocnice

Téma: Ocenění pro výrobce hudebních nástrojů
Hosté: Mike Simpson, prezident Mezinárodní bluegrassové asociace
Jaroslav Průcha, výrobce banj a mandolín
Jason Burleson, banjista

Moderuje: Jiří Václavek

Stopáž26 minut
Rok výroby 2021
 P HD
ŽánrMagazín