Témata: Povolební situace ve Španělsku; Dílny pro polytechnickou výchovu žáků; Fórum zaměstnanosti v Olomouci (příspěvek TS Ostrava)

Téma: Povolební situace ve Španělsku
Host: Ľubica Zlochová, spolupracovnice ČT, Španělsko (telefonicky)

Téma: Dílny pro polytechnickou výchovu žáků
Hosté: Lada Kolovratová, redaktorka ČT
Libor Bezděk, ředitel Domu dětí a mládeže hl. města Prahy
Roman Pommer, předseda Hospodářské komory hl. m. Prahy

Téma: Fórum zaměstnanosti v Olomouci
Příspěvek TS Ostrava

Moderuje: Daniel Takáč

Stopáž26 minut
Rok výroby 2019
 P HD
ŽánrMagazín