Zdánlivé historické maličkosti

Životní příběh litomyšlského rodáka, kronikáře, archiváře a sběratele Quido Šimka. Tento pozoruhodný písmák je autorem osmidílné kroniky, kterou sám vlastnoručně bohatě ilustroval (okolo 1 000 akvarelů!).

Šimkova kronika, napsaná živým jazykem se satiricky humornou nadsázkou, je dodnes cenným pramenem pro studium života obyvatel Litomyšle v období od července 1914 do září roku 1919.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2006
 ST 4:3