Cyklus nazírající některé historické události z netradičních pohledů.