Aktuální reportáže ze Starého světa. Proměny kontinentu zaznamenané okem zpravodajů ČT.

Evropské události pokračují ve sledování vývoje „kosovského problému“, který nyní spočívá v tom, že do 10. prosince má mezinárodní společenství stanovit budoucí statut Kosova. Po volbách, které právě proběhly v této dosud srbské provincii, je současný statut nadále téměř neudržitelný. Ovšem ani Rada bezpečnosti, světové velmoci nebo vlády zemí EU se nedokáží dohodnout na tom, zda má být Kosovo samostatné. Evropské události přinášejí pohled na věc – jak z Prištiny, tak z Bruselu.

Štáb ČT natáčel ve francouzském turisticky přitažlivém městě La Rochelle. Nás do La Rochelle přitahovala hlavně progresivnost tamní radnice v zavádění ekologicky čistých způsobů městské dopravy. La Rochelle má v tomto ohledu ve Francii i jinde v Evropě pověst průkopnické lokality.
V následující reportáži zůstávají Evropské události u evropských moří a reflektují snahu Evropské komise o sjednocení legislativy přímořských zemí ve všech oblastech lidské činnosti, které se týkají moře, jeho ekonomického využití a ekologické ochrany.
Výjimečně bude do obvyklého sledu reportáží zařazena také část rozhovoru korespondentky ČT Barbory Šámalové s generálním tajemníkem NATO Jaap de Hoop Schefferem, přesněji odpovědi na otázky týkající se stanoviska NATO k česko-americkým jednáním o radaru. Jaap de Hoop Schefferovy odpovědi jsou autentickým vyjádřením současného postoje NATO k rozšíření amerického protiraketového štítu do střední Evropy, a jsou tedy významným příspěvkem k diskusi o tomto projektu a o účasti NATO v něm, kterou vedou politici a veřejnost v ČR.
V závěru nabízí pořad bližší pohled na život muslimské komunity ve Francii, kde je koexistence mešit a křesťanských kostelů vnímána méně konfrontačně než v jiných evropských zemích. Evropské události v sobotu od 15:33.

O pořadu

Týdeník zahraniční redakce ČT24. Evropská témata ve vztahu k ČR a vztah ČR k Evropě. Evropská unie jako prostor, do kterého patří i Česká republika. Srovnání politiky evropských zemí s aktuální tuzemskou situací. Postřehy, reportáže, názory i analýzy zahraničních korespondentů České televize.

Premiéra vždy v sobotu v 15:33 na ČT24

Kontakt: evropskeudalosti@ceskatelevize.cz

Stopáž22 minut
Rok výroby 2007
 P 4:3