Ceny Ministerstva kultury 2006

Záznam slavnostního ceremoniálu, na kterém byly předány ceny za přínos v oblasti divadla, hudby a výtvarného umění a architektury. Večerem provází Petra Špalková. Režie M. Caban a R. Vodrážka

K 28. říjnu 2006 budou již počtvrté uděleny Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby a výtvarného umění a architektury. Ceny se udělují k ohodnocení výjimečných uměleckých tvůrčích nebo interpretačních počinů nebo za dlouhodobé umělecké zásluhy v oblasti profesionálního umění.

Ceny třem nominovaným umělcům předá ministr kultury Martin Štěpánek v úterý 24. října v Českém muzeu hudby na Malé Straně. Slavnostního večera se rovněž zúčastní předseda vlády České republiky Mirek Topolánek.

Laureáty v jednotlivých kategoriích vybírají tři nezávislé odborné poroty, jejichž členy jmenuje ministr kultury na základě doporučení profesních organizací a institucí na tříleté období. V letošním již 4. ročníku tedy poroty pracovaly v novém složení – předsedou poroty pro oblast divadla je Petr Pavlovský, vedoucí katedry divadelní vědy FF UK, místopředsedou prezident Herecké asociace Václav Postránecký, hudební porotě předsedá ředitel Severočeské filharmonie Teplice Roman Dietz s místopředsedkyní Hanou Jarolímkovou, šéfredaktorkou časopisu Hudební rozhledy, a prorektor Akademie výtvarných umění Jiří Ševčík spolu s Lenkou Bydžovskou z Ústavu dějin umění Akademie věd stojí v čele poroty pro oblast výtvarného umění a architektury.

Na cenu mohl být navržen kdokoli z příslušné umělecké oblasti, jména se zdůvodněním kandidatury měly možnost zasílat organizace, sdružení i jednotlivci. Ceny Ministerstva kultury jsou spojeny s finanční odměnou, která byla letos zvýšena na 300 000 Kč.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2006
 P ST 4:3
ŽánrDokument