Ceny Ministerstva kultury

Ceny Ministerstva kultury

Slavnostní předávání ocenění mimořádným osobnostem a počinům českého umění.