Ceny Ministerstva kultury

Slavnostní předávání ocenění mimořádným osobnostem a počinům českého umění.