Ceny Paměti národa

Ceny Paměti národa

Udílení cen statečným osobnostem, které prokázaly, že čest, svoboda a lidská důstojnost nejsou jen prázdná slova.