Host: Adam Štech

Přednáška uvede aktuální tendence v prezentaci a kurátorování současného i modernistického designu. Na příkladu několika mezinárodních výstavních i publikačních projektů posledních let se představí originální způsoby vystavování, publikování i reflexe designu či architektury v souvislostech. Hovořit budeme o aktivitě galerie Depot Basel, publikačních projektech Pin-Up nebo Inventario a dalších. Nakonec také bude zmíněna i tvorba českého uskupení OKOLO, které je napojené na mezinárodní scénu a podobnými projekty se zabývá zde v Praze.

Adam Štech

Je redaktorem časopisu Dolce Vita a spoluzakladatelem kreativní skupiny OKOLO. Dlouhodobě se zabývá designem, architekturou či módou a jejich teoretickou a kurátorskou reflexí. Autor přispívá do Lidových novin a jeho články již vyšly v mezinárodních odborných magazínech, jako jsou Cool Hunting, Wallpaper, Mark, Frame, Damn, Domus, TL Mag, Modern nebo Sight Unseen, a v dalších českých médiích. Momentálně vede kurz dějin designu na soukromé škole Scholastika v Praze.

Stopáž84 minut
Rok výroby 2014
 L