Time for design (UMPRUM)

Cyklus veřejných přednášek na téma současný design a trvale udržitelný rozvoj.