the sky is the limit

Looking past that certainly you have to say the sky is the limit in that the elements that drove prices higher last year haven’t been addressed. Geopolitics is still an issue that can rear its ugly head at any time as we’ve just seen with the conflict with Iran that has not been resolved yet nor does it seem likely it’s going to anytime soon.

the sky is the limitdoslova „nebe je hranice“, neexistuje mez, kam až něco může růst nebo stoupat, daná věc může růst „až do nebe“

to address – řešit (problém), zabývat se
to drive – řídit (auto), hnát, pohánět
to drive prices higher – hnát ceny vzhůru

Geopolitics can rear its ugly head. – doslova: Geopolitika může „zvednout svou ošklivou hlavu“.
to rear (its) ugly headpoužívá se ve spojitosti s nepříjemnými, negativními jevy
Jealousy reared its ugly head and destroyed their marriage. – Objevila se žárlivost a zničila jim manželství.

The conflict with Iran has not been resolved yet nor does it seem likely it’s going to anytime soon. – Konflikt s Íránem dosud není vyřešen a pravděpodobně ani jen tak nebude. (Příklad „inverzního slovosledu“ po slově se záporným významem)
Další příklady: Never have I seen anything like that. – Nikdy jsem nic takového neviděl(a).
Seldom did he laugh; seldom did he smile. – Zřídkakdy se smál, zřídkakdy se usmíval.

Stopáž2 minuty
Rok výroby 2009