business as usual

The American people can't afford business as usual any longer. These Americans can't afford high-priced lobbyists to argue their case. They're counting on us to be their advocates, to be their voice, to restore a sense of responsibility from Wall Street to Washington.

business as usualběžný provoz, běžné fungování, fungovat dál stejně, jako by se nic nedělo, pokračovat ve starých kolejích, „jako by se nechumelilo“

Even right after the fire, it was business as usual in the town. – Okamžitě po požáru město fungovalo jako normálně.

to count on – počítat s někým, něčím

Christmas Eve – Štědrý den, „předvečer Vánoc“
Merry Christmas! – Veselé Vánoce!

Stopáž2 minuty
Rok výroby 2009